ขายแล้ว 0 ชิ้น


450 ฿ 25% 600 ฿
  • 1

2000 จำนวนสินค้าพร้อมส่ง

เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำโดยการลด BOD / COD อีกทั้งยังเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ และปรับปรุงคุณภาพของน้ำ สีของน้ำหลังการบำบัดจะใสขึ้น
ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสีย
ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับshock load ได้เป็นอย่างดี
ลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าจากการเติมอากาศและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน เช่นค่าแรงงาน ค่าการขนส่ง
ลดการใช้สารเคมีเช่นโพลีเมอร์ และสารอาหารสาหรับจุลินทรีย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดกำจัดเชื้อโรคต่างๆอย่างได้ผล
สร้างสรรค์สังคมโดยลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง เพื่อลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ, ดิน และสิ่งแวดล้อม
กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า
กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
ลดจุลินทรีย์ไม่ดีที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค,ท้องเสีย,ไทฟอยด์ ฯลฯ
ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้นปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
ลดค่าบำรุงรักษา และค่าแรง
ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ
ปัญหาสาหร่ายสีเขียว ต้นเหตุของน้ำเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น กระทบต่อสัตว์น้ำ
โดนปรับจากค่าน้ำทิ้งไม่ได้มาตราฐาน (ค่า pH, BOD, COD, TDS หรือ Color เป็นต้น)
กลิ่นเหม็น ระบบบำบัดน้ำของโรงงานทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการร้องเรียนจากชาวบ้านใกล้โรงงาน
คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้คุณภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงเช่น กุ้ง ปลา ไม่ดีเท่าที่ควร
โรคที่เกิดกับสัตว์น้ำสร้างความเสียหาย และสูญเสียรายได้อย่างมาหาศาล
น้ำเสียจากฟาร์มสัตว์น้ำ โรงงานอุตสาหกรรม หรือบ้านเรือน ปล่อยลงสู่บึงหรือพื้นที่
สาธารณะ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน
บริการแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลาย ไขมัน น้ำมัน (FOG) และของเสีย
ถูกร้องเรียน ปลอยน้ำเสียลงชุมชน กลิ่นจากบ่อ / ระบบบำบัดน้ำเสีย
ปรับหนัก โดนปรับ ค่าน้ำไม่ได้มาตรฐาน
กลิ่นเหม็นจากบ่อดักไขมัน
ชุมชนไม่น่าอยู่ ถูกร้องกลิ่นเหม็นย้อนจากท่อเดรน แก้ไม่หาย
ขยะส่งกลิ่น กลิ่นจากห้องขยะ
อากาศไม่ปลอดภัย ลูกบ้านโวย กลิ่นจากช่องแอร์
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
ช่วยสลายไขมันน้ำมันและไขมัน (FOG)
ลดการผลิตและการจัดการกากตะกอน
เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ลดความต้องการการเติมอากาศ ประหยัดพลังงาน
ลดไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียและไนเตรต
กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง (E. coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
ช่วยลดค่า บีโอดี BOD, COD ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผล
สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ,ดิน และสิ่งแวดล้อม
สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
พื้นโรงงานอุตสาหกรรม บ่อกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (น้ำเขียวเหนียวหนืด)
บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำที่มีสีน้ำเขียวเข้ม
บ่อดักไขมัน
บ่อดักอากาศ
ตลาดสด
อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านเช่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
ห้องส้วม ส้วมอืดตัน
โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ
ห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน
บ้าน/พรม/ที่นอน/ ช่องแอร์ ฯลฯ
สถานที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น ฯลฯ

เงื่อนไขการรับประกัน: มีการรับประกัน

ระยะเวลารับประกัน: 7 วัน