ขายแล้ว 1 ชิ้น


290 ฿ 51.67% 600 ฿
  • 1

1999 จำนวนสินค้าพร้อมส่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits
-ล้างสารพิษ สารเคมี จากยากำจัดแมลง
-ล้างสิ่งปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ ในผัก ผลไม้ และไวรัสชนิดต่างๆ
-ปราศจากสารเคมี และวัตถุกันเสีย ไร้สารตกค้าง
-ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
-มีความปลอดภัยสูง และเป็นมิตรกับทั้งคน สัตว์ และสภาพแวดล้อม

เงื่อนไขการรับประกัน: มีการรับประกัน

ระยะเวลารับประกัน: 7 วัน