ขายแล้ว 0 ชิ้น


250 ฿ 50% 500 ฿
  • 1

2000 จำนวนสินค้าพร้อมส่ง

เร่งการแตกรากอ่อน เพิ่มน้ำหนัก ปรับปริมาน ใบเขียวสวย ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก เพิ่มคุณภาพดิน
กำจัดเชื้อโรคและโรคระบาดในดิน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต
ลดการใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืช
ความปลอดภัยสูง ทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภค ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ลดการสะสมของสารพิษ สารเคมี ในดิน และแหล่งน้ำ
สามารถนำมาฉีดพ่นในระบบพ่นหมอกควบคุมเชื้อราในอากาศ
ควบคุม, ป้องกัน กำจัดโรครา และแบคทีเรียหลายชนิด
ควบคุมไข่หนอนแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการลอกคราบแมลง
พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น ช่วยให้กระบวนการการเจริญเติบโตได้อย่าดีเยี่ยม
พืชผัก และผลผลิตที่ได้ จะปลอดสารพิษ
บำบัดน้ำดิบที่ใช้เพาะปลูก ย่อยตระกันในท่อน้ำ
แก้ปัญหาน้ำเสียลงแหล่งน้ำชุมชน
กำจัด ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เชีวภัณฑ์สายพันธุ์พิเศษที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูกเพิ่มคุณภาพดิน
กำจัดเชื้อโรคและโรคระบาดในดิน
กำจัดสารพิษ สารเคมี ได้มากถึง 12 ชนิด (มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ)
ฟื้นฟูสภาพต้นกล้า ต้นอ่อนก่อนนำไปปลูกในดิน
กระตุ้นการแตกรากอ่อนเร่งการเจริญเติบโต
เพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช เพิ่มความต้านทานโรคพืชต่าง ๆ
แก่ปัญหาหนอน และแมลงศัตรูพืช
ยับยั้งการฟักตัว และลอกคราบของแมลง ควบคุมกาจัดไข่ของแมลง ควบคุมการระบาดของแมลง และพาหะนำโรค (กำจัดไข่ยุง ไข่ผีเสื้อ ไข่แมลงวัน)
ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชนำมาใช้ประโยชน์
กำจัดเชื้อโรค กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ
บำบัดแหล่งน้ำใช้ และน้ำทิ้งในการเพาะปลูก
สามารถใช้ททำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำปุ๋ยหมักหอม โดยน้ำหมักจะหอม ไม่เหม็นเน่า
เพิ่มการสังเคราะห์แสง สะสมอาหาร เร่งการเจริญ เร่งแตกใบอ่อน เร่งการติดดอกติดผล เร่งการเลื้อยของเถา และ เก็บเกี่ยวได้นานขึ้น
ช่วยผสมเกสร ป้องกันดอกผลร่วง เพิ่มขนาดผล เพิ่มผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ รสชาติดี กรอบอร่อย เก็บไว้ได้นาน
ช่วยย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วขึ้น
ฉีดพนก่อนเก็บ 3 วัน ผลผลิตเหี่ยวช้าลง ไม่เสียน้ำหนักช่วงขนส่ง
ช่วยฟื้นฟูสภาพต้นทรุดโทรม เร่งดูดซึมปุ๋ย, ธาตุอาหารมากขึ้น พืชสมบูรณ์แข็งแรง ทนแล้ง ทนทานต่อโรคและแมลง
เพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้แก่ดิน ปรับสร้างความสมดุล ผลิตสารชีวนะ ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่ก่อให้โรคหลายชนิด
การฉีดพนเป็นประจำ ลดการฟักตัวของหนอน ลดการระบาดและควบคุมหนอนชอนใบ หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่า
การใช้ในนาข้าว ช่วยลดการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั๊น ต้นข้าวแข็งแรง ใบตั้งชัน แตกกอดี รวงข้าวมีน้ำหนักมากขึ้น ป้องกนเมล็ดร่อง เมล็ดลีบ
ใช้สำหรับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ส้ม, ทุเรียน, พริก, มะเขือ, มัน, แตง ฯลฯ พิโก อไลฟ์ มีคุณสมบัติ ในการกำจัดเชื้อโรค แบคทีเรีย / รา ในดิน เช่น โรคโคนเน่า, รากเน่า, โรคเหี่ยว, ยุบตาย, ต้นกล้าเน่า ฯลฯ ใช้ในการเตรียมดินแปลงปลูก โดยผสม 1 กก. ต่อ น้ำ 3,000 ลิตร ราดรดในแปลงปลูกพืช 2ไร่ เดือนละครั้ง
(เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรเพิ่มอินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ลงในแปลงปลูก อย่างน้อย 2-3 ตันต่อไร่)
นำถังที่เตรียมไว้ใส่น้ำสะอาดที่ไม่มีคลอรีน หรือ ยาฆ่าแมลง ลงในถัง 200 ลิตร (ใช้ 10 ถัง)
นำหัวเชื้อพิโก 100 กรัม เทลงในถัง 200 ลิตร ต่อ 1 ถัง (1 กก. ทำได้จำนวน 10 ถัง), หรือนำหัวเชื้อพิโก 500 กรัม ผสมลงในถัง 1,000 ลิตร (1 กก. ทำได้จำนวน 2 ถัง), จากนั้นให้กวนส่วนผสมให้เข้ากันอย่างดี
หมักหัวเชื้อพิโกทิ้งไว้ 1 วัน 1 คืน ควรเปิดฝาถัง เพราะจุลินทรีย์ต้องการอากาศหายใจ และควรหมักในที่มีแดดจัด จะยิ่งทำให้เชื้อเจริญได้อย่างรวดเร็ว
วันรุ่งขึ้นนำไปฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ 10 ไร่ ในเวลาตอนเช้า ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองเม็ดใหญ่
ผัก (คะน้า กะหล่ำ ลุ้ย ขึ้นฉ่าย กวางตุ้ง ผักไฮโรโปนิค ผักออแกนิค ฯลฯ)
พืชไร่ (ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ อ้อย สัปปะรด ฯลฯ)
สวนผลไม้ (ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด สละ ส้ม มะนาว ทุเรียน เงาะ มะละกอ
สตอร์เบอรี่ องุ่น มะม่วง ชมพู น้อยหน่า กล้วย)
พืชตระกูลแตง (เมลอน แตงโม แตงกวา แตงร้าน มะระ ฟักทอง ฯลฯ)
พืชหัว (มันฝรั่ง มันเทศ เผือก หอม กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ)
พืชตระกูลถั่ว (ถั่วต่างๆ ถั่วลันเตา ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ฯลฯ)
พริก (พริกหวาน พริกชี้ฟ้า ฯลฯ)
สวนยาง สวนปาล์มน้ำมัน
ไม้ตัดดอก / ไม้กระถาง
นาข้าว

เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำโดยการลด BOD / COD อีกทั้งยังเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ และปรับปรุงคุณภาพของน้ำ สีของน้ำหลังการบำบัดจะใสขึ้น
ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสีย
ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับshock load ได้เป็นอย่างดี
ลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าจากการเติมอากาศและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน เช่นค่าแรงงาน ค่าการขนส่ง
ลดการใช้สารเคมีเช่นโพลีเมอร์ และสารอาหารสาหรับจุลินทรีย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดกำจัดเชื้อโรคต่างๆอย่างได้ผล
สร้างสรรค์สังคมโดยลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง เพื่อลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ, ดิน และสิ่งแวดล้อม
กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า
กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
ลดจุลินทรีย์ไม่ดีที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค,ท้องเสีย,ไทฟอยด์ ฯลฯ
ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้นปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
ลดค่าบำรุงรักษา และค่าแรง
ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ
ปัญหาสาหร่ายสีเขียว ต้นเหตุของน้ำเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น กระทบต่อสัตว์น้ำ
โดนปรับจากค่าน้ำทิ้งไม่ได้มาตราฐาน (ค่า pH, BOD, COD, TDS หรือ Color เป็นต้น)
กลิ่นเหม็น ระบบบำบัดน้ำของโรงงานทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการร้องเรียนจากชาวบ้านใกล้โรงงาน
คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้คุณภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงเช่น กุ้ง ปลา ไม่ดีเท่าที่ควร
โรคที่เกิดกับสัตว์น้ำสร้างความเสียหาย และสูญเสียรายได้อย่างมาหาศาล
น้ำเสียจากฟาร์มสัตว์น้ำ โรงงานอุตสาหกรรม หรือบ้านเรือน ปล่อยลงสู่บึงหรือพื้นที่
สาธารณะ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน
บริการแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลาย ไขมัน น้ำมัน (FOG) และของเสีย
ถูกร้องเรียน ปลอยน้ำเสียลงชุมชน กลิ่นจากบ่อ / ระบบบำบัดน้ำเสีย
ปรับหนัก โดนปรับ ค่าน้ำไม่ได้มาตรฐาน
กลิ่นเหม็นจากบ่อดักไขมัน
ชุมชนไม่น่าอยู่ ถูกร้องกลิ่นเหม็นย้อนจากท่อเดรน แก้ไม่หาย
ขยะส่งกลิ่น กลิ่นจากห้องขยะ
อากาศไม่ปลอดภัย ลูกบ้านโวย กลิ่นจากช่องแอร์
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ
ช่วยสลายไขมันน้ำมันและไขมัน (FOG)
ลดการผลิตและการจัดการกากตะกอน
เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
ลดความต้องการการเติมอากาศ ประหยัดพลังงาน
ลดไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียและไนเตรต
กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง (E. coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
กำจัดหรือลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
ช่วยลดค่า บีโอดี BOD, COD ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผล
สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ,ดิน และสิ่งแวดล้อม
ฟื้นฟูคุณภาพดิน ปรับสภาพดินก่อนเตรียมการเพาะปลูก เพิ่มคุณภาพดินกำจัดเชื้อโรคและโรคระบาดในดินกำจัดสารพิษ สารเคมี ได้มากถึง 12 ชนิด (มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ)ฟื้นฟูสภาพต้นกล้า ต้นอ่อนก่อนนำไปปลูกในดินกระตุ้นการแตกรากอ่อน เร่งการเจริญเติบโตเพิ่มความแข็งแรงให้แก่พืช เพิ่มความต้านทานโรคพืชต่างๆแก้ปัญหาหนอน และแมลงศัตรูพืชยับยั่งการฟักตัว และลอกคราบของแมลง ควบคุมกำจัดไข่ของแมลง ควบคุมการระบาดของแมลง และพาหะนำโรค (กำจัดไข่ยุง ไข่ผีเสื้อ ไข่แมลงวัน)ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชนำมาใช้ประโยชน์กำจัดเชื้อโรค กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำบำบัดแหล่งน้ำใช้ และน้ำทิ้งในการเพาะปลูกสามารถใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมักหอม โดยน้ำหมักจะหอม ไม่เหม็นเน่า

เงื่อนไขการรับประกัน: มีการรับประกัน

ระยะเวลารับประกัน: 7 วัน